Van Quan Lake Park

Tên hồ công viên: Van Quan Lake Park

Địa chỉ Đường 19/5, P. Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Số điện thoại: updating