Một buổi sáng rảnh rỗi ở ở Sài Gòn bạn thường làm gì? Thay vì vùi mình ngủ nướng giam bản thân trong 4 bức tường nhàm chán hãy cùng rũ lũ bạn thân bắt đầu ngày mới tràn đầy năng lượng thôi nào. Đi chơi Sài Gòn buổi sáng cũng đẹp lắm đấy , ai bảo là du...