Việt Nam vốn là một đất nước giàu truyền thống văn hóa lâu đời, một trong những điều góp phần tạo nên sự giàu có và phong phú cho văn hóa đó chính là lễ hội. Từ suốt đầu xuân năm mới cho đến cuối đông luôn có những lễ hội ở mọi miền tổ quốc diễn ra. Hãy...